Компютри за Дом за деца - гр. Велики Преслав

Компютри за Дом за деца - гр. Велики Преслав

компютър/компютри

Дом за деца - гр. Велики Преслав съществува като институция от 1987 г.
В дома се отглеждат и възпитават момичета и момчета на възраст от 7 до 18 години. Това са деца, за които няма отговорен възрастен или има сериозни проблеми в семейството и те са поставени под закрила.

Proposed by Dimitar Ralev on December 13, 2012
373

Why vote?

The more votes a cause has, the grater chance it has to become reality.

If you have another idea, share it with us.

Propose A New Cause