Храна за животните от зоопарка във Варна

Храна за животните от зоопарка във Варна

храна за животни

Зоопарк-Варна е създаден през 1961 г. с 9 екземпляра животни на територия 23,400 дка. Днес разполага с 72 вида животни.

От 2003 г. изпълнява ролята на спасителен център. За периода 2003-2008 г. са спасени, излекувани и върнати в природата около 40 бр. защитени видове птици и дребни бозайници. В близките няколко месеца, със съдействието на РИОСВ- гр. Варна, в Зоопарка са постъпили намерени, ранени следните видове птици- един обикновен Мишелов, два бели Ангъча, един Кралски фазан, един Чухал, една горска ушата сова, един Розов пеликан, една обикновена Сова. Зоопарка разпалага с добра база за водоплаващи птици с три каскадни езера, където птиците са практически на свобода сред богата растителност.

В Зоопарка се отглеждат приблизително 17 защитени вида животни и птици. Съвместно с РИОСВ – гр. Варна се следи броя, популацията им и връщането в природата на животни, които могат да съществуват самостоятелно.

Proposed by Ivan Garbev on December 11, 2012
354

Why vote?

The more votes a cause has, the grater chance it has to become reality.

If you have another idea, share it with us.

Propose A New Cause