Опазване на сухоземните костенурки в България

Опазване на сухоземните костенурки в България

грижа за костенурките

Спешната необходимост от ефективна защита и опазване на сухоземните костенурки в България вдъхнови Иво Иванчев да създаде Фондация Геа Челониа - първата неправителствена организация, посветена на опазване и изучаване на костенурките.

Геа Челониа е регистрирана с решение №1 от 20.04.2007 на Бургаския окръжен съд. Основни цели, залегнали в създаването и са да привлече международното внимание от страна на водещи организации в областта, да се представи техния опит в нашата страна, да се повиши качеството на прилаганите мерки по опазване и проучване на сухоземните костенурки и тяхното популяризиране, да се обединят хората, които имат отношение към костенурките и са посветени на защитата и управлението на дивите популации на едни от най-застрашените от изчезване животни в световен мащаб.

Геа Челониа е официално призната от българското Министерство на околната среда и водите, като единствената организация в България с разрешение да извършва полеви и научни изследвания с цел опазване на костенурките.

Proposed by Tsvetomir Nikolov on October 25, 2012
293

Why vote?

The more votes a cause has, the grater chance it has to become reality.

If you have another idea, share it with us.

Propose A New Cause